Nồi lẩu đáy từ chống dính Living cook LC-LN28 vung kính

Nồi lẩu đáy từ chống dính Living cook LC-LN28 vung kính

Nồi lẩu đáy từ chống dính Living cook LC-LN28 vung kính

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666