Quạt treo tường Hatari W18R1 có điều khiển

Quạt treo tường Hatari W18R1 có điều khiển

Quạt treo tường Hatari W18R1 có điều khiển

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666