Quạt trần Panasonic 5 cánh F-60TDN ( màu trắng bạc)

Quạt trần Panasonic 5 cánh F-60TDN ( màu trắng bạc)

Quạt trần Panasonic 5 cánh F-60TDN ( màu trắng bạc)

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666