Quạt treo tường Hatari HT-W16R6 điều khiển từ xa Thái Lan

Quạt treo tường Hatari HT-W16R6 điều khiển từ xa Thái Lan

Quạt treo tường Hatari HT-W16R6 điều khiển từ xa Thái Lan

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666