Ruột Inox nồi áp suất đa năng 6 lít Inox 3 lớp đáy

Ruột Inox nồi áp suất đa năng 6 lít Inox 3 lớp đáy

Ruột Inox nồi áp suất đa năng 6 lít Inox 3 lớp đáy

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666