Van nồi áp suất các cỡ, 1 tay cầm Supor, 2 quai Liên Xô 3L 4L 5L 7L - linh kiện, phụ tùng nồi áp suất

Van nồi áp suất các cỡ, 1 tay cầm Supor, 2 quai Liên Xô 3L 4L 5L 7L - linh kiện, phụ tùng nồi áp suất

Van nồi áp suất các cỡ, 1 tay cầm Supor, 2 quai Liên Xô 3L 4L 5L 7L - linh kiện, phụ tùng nồi áp suất

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666