Xi phông xả Lavabo, Xi phông thoát nước chậu rửa mặt, xi phong inox nhựa xi phong chau xa inox

Xi phông xả Lavabo, Xi phông thoát nước chậu rửa mặt, xi phong inox nhựa xi phong chau xa inox

Xi phông xả Lavabo, Xi phông thoát nước chậu rửa mặt, xi phong inox nhựa xi phong chau xa inox

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666